Venuj kúsok radosti

Bezpečný ženský dom KOTVA n.o. Trebišov

Trebišov

Bezpečný ženský dom KOTVA n.o. Trebišov KOTVA n.o. Trebišov Organizácia vznikla v roku 2006 a od roku 2008 prevádzkuje zariadenie núdzového bývania – bezpečný ženský dom. Našou cieľovou skupinou sú ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti. Veríme, že jedným zo základných ľudských práv každého z nás je život bez násilia. Naša práca

Prianie

Zariadenie potrebuje kvôli bezpečnosti: kamerový systém na vonkajšie a vnútorné priestory zariadenia alebo hardisk 1,5 TB; USB kľúč 8GB (2 ks), kvalitný kávovar.
Splniť prianie
Prečítať viac

Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom

Nitra

Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom Misiou a hlavným poslaním organizácie je napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu problematiky týraných, zneužívaných detí, obetí domáceho násilia v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd; poskytovanie všeobecne – prospešných služieb deťom a rodinám s deťmi v krízových životných situáciách. Základné poslanie  Základným poslaním neziskovej

Prianie

dataprojektor
Splniť prianie
Prečítať viac

Bezpečný ženský dom/Krízové stredisko DÚHA

Bratislava

Krízové stredisko DÚHA – centrum pre deti a rodiny je prvokontaktné a preventívne zariadenie, ktoré vykonáva opatrenia sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Bezpečý ženský dom je miesto, ktoré poskytuje pomoc ženám a deťom, na ktorých je páchané násilie. Ženám  alebo matkám s deťmi, ktoré sú ohrozené násilím alebo oni a ich deti

Prianie

- 2x sada hrncov a nožov, panvice (pre krízové stredisko a aj bezpečný ženský dom) - 2 xkávovar Cremesso na malé kapsle - máme celú paletu čajových kapslí a kávovar sa nám pokazil. Všetko nám darovala predajňa Potten&Pannen (1 pre Krízové stredisko, 2 pre Bezpečný dom) - pre deti vstupenky do kina, divadla, Aquaparku Senec - vysávač - chladnička cca 120 l s výparníkom
Splniť prianie
Prečítať viac

Centrum sociálnych služieb KA

Centrum sociálnych služieb KA je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2011. Je registrovaným neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. – základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, opatrovateľskej služby, sprostredkovania osobnej asistencie, zariadenia núdzového bývania a denného stacionára.

Prianie

Dataprojektor
Splniť prianie
Prečítať viac

Bezpečný ženský dom Centrum POKOJ

Martin

Občianske združenie BRIEŽDENIE v súčasnej dobe  je prevádzkovateľ Bezpečného ženského domu Centrum POKOJ. Od apríla 2016 sa tento dom stal dočasným domovom pre ženy, deti, ktoré žijú v neúnosných rodinných pomeroch a stali sa predmetom domáceho a rodovo podmieneného násilia. Zriadením Bezpečného ženského domu sa občianske združenie rozhodlo konkrétne prispieť k eliminácii  domáceho a rodovo podmieneného násilia

Prianie

BRIEŽDENIE, o.z. dennodenne pomáha matkám a deťom zasiahnutým domácim a rodovo podmieneným násilim. Našim najväčším želaním je kvalitným kávovar, ktorým nám spríjemní prácu a dodá novú energiu
Splniť prianie
Prečítať viac

Zariadenie núdzového bývania Slniečko – Martin

Martin

Zariadenie núdzového bývania Slniečko zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie celoročnou pobytovou formou fyzickým osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Zariadenie poskytuje: ubytovanie na určitý čas sociálne poradenstvo pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov vytvárame podmienky na prípravu stravy výdaj stravy alebo výdaj potravín vykonávanie základnej osobnej hygieny pranie, žehlenie a

Prianie

výbava do kuchyne (hrnce, dózy, misky a pod.), posteľná bielizeň
Splniť prianie
Prečítať viac

Bezpečný ženský dom – Trenčín

Bezpečný ženský dom - Trenčín

LUNA n. o. je nezisková organizácia poskytujúca dočasný domov pre ženy a ich deti ohrozené domácim a rodovo podmieneným násilím v zariadení BŽD (Bezpečný ženský domov). Náš BŽD poskytuje: pobytovú sociálnu službu, nepretržitú krízovú linku, psychologické poradenstvo, krízovú intervenciu, sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, vzdelávanie pre klientky (rodičovské zručnosti, vedenie domácnosti), sprevádzanie na súd alebo políciu.

Prianie

kriedy; náplne do bublifuko;, mikrovlnka; kuchynské náčinie; plechy; temperové farby (veľké balenia 0,5 l) - biela, žltá, červená, modrá; výkresy, ploché,okrúhle, vejárovité štetce dobrej kvality; papier na aquarel; vzdelávacie hry; človeče nehnevaj sa; magnetická tabuľa; voľné predajné lieky pre deti a dospelých; terapeutické karty Hlbina; prach na pranie; aviváž; olej do aromalampy; bylinné a ovocné čaje; vákuové vrecia na úschovu oblečenia; vanička, materiál na tvorivé dielne
Splniť prianie
Prečítať viac