Venuj kúsok radosti

Bezpečný ženský dom KOTVA n.o. Trebišov

Trebišov

Bezpečný ženský dom KOTVA n.o. Trebišov Našou cieľovou skupinou sú ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti. Veríme, že jedným zo základných ľudských práv každého z nás je život bez násilia. Naša práca je zároveň naším poslaním. Prioritou našej práce je bezpečie, ochrana a posilnenie žien. Ženám a ich deťom vytvárame bezpečné rodinné

Prianie

Notebook(y) - potrebné k dištančnému vyučovaniu a všeobecnému vzdelávaniu detí a pre potreby mamičiek; hardisk 1,5 TB; USB kľúč 8GB (2 ks); kvalitný kávovar; väčšia trampolína pre deti na dvor; plastová šmýkalka pre deti do 3r.; Želaní vyplývajúcich z našich potrieb a nedostatkov je veľa, poteší nás však každá maličkosť. Našou cieľovou skupinou sú ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti. Veríme, že jedným zo základných ľudských práv každého z nás je život bez násilia. Naša práca je zároveň naším poslaním. Prioritou našej práce je bezpečie, ochrana a posilnenie žien. Ženám a ich deťom vytvárame bezpečné rodinné prostredie a poskytujeme komplexné sociálne poradenstvo. Podľa potrieb žien a ich detí zabezpečujeme psychologickú, právnu a inú odbornú pomoc. Organizujeme rôzne kultúrne, športové, výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity, pracovné terapie podľa záujmu a pod.
Splniť prianie
Prečítať viac

Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom

Nitra

Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom Misiou a hlavným poslaním organizácie je napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu problematiky týraných, zneužívaných detí, obetí domáceho násilia v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd; poskytovanie všeobecne – prospešných služieb deťom a rodinám s deťmi v krízových životných situáciách. Základné poslanie  Základným poslaním neziskovej

Prianie

dataprojektor
Splniť prianie
Prečítať viac

Bezpečný ženský dom/Krízové stredisko DÚHA

Bratislava

Krízové stredisko DÚHA – centrum pre deti a rodiny je prvokontaktné a preventívne zariadenie, ktoré vykonáva opatrenia sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Bezpečý ženský dom je miesto, ktoré poskytuje pomoc ženám a deťom, na ktorých je páchané násilie. Ženám  alebo matkám s deťmi, ktoré sú ohrozené násilím alebo oni a ich deti

Prianie

monitor dychu pre novorodenca, vstupenky do kina a aquaparku, ponorný (tyčový) mixér
Splniť prianie
Prečítať viac

Centrum sociálnych služieb KA

Centrum sociálnych služieb KA je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2011. Je registrovaným neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. – základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, opatrovateľskej služby, sprostredkovania osobnej asistencie, zariadenia núdzového bývania a denného stacionára.

Prianie

Dataprojektor
Splniť prianie
Prečítať viac

Bezpečný ženský dom Centrum POKOJ

Martin

Občianske združenie BRIEŽDENIE v súčasnej dobe  je prevádzkovateľ Bezpečného ženského domu Centrum POKOJ. Od apríla 2016 sa tento dom stal dočasným domovom pre ženy, deti, ktoré žijú v neúnosných rodinných pomeroch a stali sa predmetom domáceho a rodovo podmieneného násilia. Zriadením Bezpečného ženského domu sa občianske združenie rozhodlo konkrétne prispieť k eliminácii  domáceho a rodovo podmieneného násilia

Prianie

BRIEŽDENIE, o.z. dennodenne pomáha matkám a deťom zasiahnutým domácim a rodovo podmieneným násilim. Našim najväčším želaním je kvalitným kávovar, ktorým nám spríjemní prácu a dodá novú energiu
Splniť prianie
Prečítať viac

Zariadenie núdzového bývania Slniečko

Martin

Zariadenie núdzového bývania Slniečko zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie celoročnou pobytovou formou fyzickým osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Zariadenie poskytuje: ubytovanie na určitý čas sociálne poradenstvo pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov vytvárame podmienky na prípravu stravy výdaj stravy alebo výdaj potravín vykonávanie základnej osobnej hygieny pranie, žehlenie a

Prianie

Vysávač, výbava do kuchyne (hrnce, dózy, misky a pod.), nový televízor so vstupom na usb
Splniť prianie
Prečítať viac

Bezpečný ženský dom – Trenčín

Bezpečný ženský dom - Trenčín

LUNA n. o. je nezisková organizácia poskytujúca dočasný domov pre ženy a ich deti ohrozené domácim a rodovo podmieneným násilím v zariadení BŽD (Bezpečný ženský domov). Náš BŽD poskytuje: pobytovú sociálnu službu, nepretržitú krízovú linku, psychologické poradenstvo, krízovú intervenciu, sociálne poradenstvo, právne poradenstvo, vzdelávanie pre klientky (rodičovské zručnosti, vedenie domácnosti), sprevádzanie na súd alebo políciu.

Prianie

Mikrovlnka; plienky č. 4 a 5; flipchart + náhradné papiere; prstové farby; vybavenie do kuchynky - uzatvárateľné nádoby, sitká na cedenie, doska na krájanie, atď.; terapeutické karty - karty emócií, svet hodnôt, hlbina ženskej duše, človečina - sebaláska; kancelársky papier; dataprojektor; materiál na tvorivé dielne; plastelína; figúrky na pieskovú terapiu (terapeutické hračky) - gumové zvieratká, postavičky, domčeky, ploty, nábytok; ovocie na štedrovečenú večeru; voľnopredajné lieky pre deti a dospelých. Kočík pre dvojičky, rytmické drevené hudobné nástroje pre deti, kancelárske potreby.
Splniť prianie
Prečítať viac