Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom

Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom

Nitra

Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom Misiou a hlavným poslaním organizácie je napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu problematiky týraných, zneužívaných detí, obetí domáceho násilia v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd; poskytovanie všeobecne – prospešných služieb deťom a rodinám s deťmi v krízových životných situáciách.

Základné poslanie 

Základným poslaním neziskovej organizácie je:
  • poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom, obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia, rodinám a deťom v krízových životných situáciách
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd
  • výchova a vzdelávanie

Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom má takéto prianie

dataprojektor

Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk