Venuj financie

Venuj financie

Číslo účtu na pomoc – IBAN: SK61 0900 0000 0051 7547 9204 Dar bude použitý výlučne na pomoc bezpečným ženským domovom.

Prispieť môžete aj platobnou kartou


Vyberte sumu ktorou viete pomôcť
Ďakujeme. Dar bude použitý výlučne na pomoc bezpečným ženským domom.