Bezpečný ženský dom/Krízové stredisko DÚHA

Bezpečný ženský dom/Krízové stredisko DÚHA

Bratislava

Krízové stredisko DÚHA – centrum pre deti a rodiny je prvokontaktné a preventívne zariadenie, ktoré vykonáva opatrenia sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Bezpečý ženský dom je miesto, ktoré poskytuje pomoc ženám a deťom, na ktorých je páchané násilie. Ženám  alebo matkám s deťmi, ktoré sú ohrozené násilím alebo oni a ich deti zažívajú násilie Bezpečný ženský dom poskytuje:

  • bezplatné ubytovanie
  • krízové poradenstvo
  • psychologické poradenstvo, diagnostiku a terapiu,
  • sociálne poradenstvo
  • základné právne poradenstvo
  • sociálnu asistenciu a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 

Bezpečný ženský dom/Krízové stredisko DÚHA má takéto prianie

monitor dychu pre novorodenca, vstupenky do kina a aquaparku, ponorný (tyčový) mixér

Bezpečný ženský dom/Krízové stredisko DÚHA má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk