Zariadenie núdzového bývania Slniečko

Zariadenie núdzového bývania Slniečko

Martin

Zariadenie núdzového bývania Slniečko zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie celoročnou pobytovou formou fyzickým osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Zariadenie poskytuje:

  • ubytovanie na určitý čas
  • sociálne poradenstvo
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • vytvárame podmienky na prípravu stravy
  • výdaj stravy alebo výdaj potravín
  • vykonávanie základnej osobnej hygieny
  • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
  • záujmovú činnosť

Zariadenie núdzového bývania Slniečko má takéto prianie

Vysávač, výbava do kuchyne (hrnce, dózy, misky a pod.), nový televízor so vstupom na usb

Zariadenie núdzového bývania Slniečko má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk