Bezpečný ženský dom – Trenčín

Bezpečný ženský dom – Trenčín

Bezpečný ženský dom - Trenčín

LUNA n. o. je nezisková organizácia poskytujúca dočasný domov pre ženy a ich deti ohrozené domácim a rodovo podmieneným násilím v zariadení BŽD (Bezpečný ženský domov). Náš BŽD poskytuje:

  • pobytovú sociálnu službu,
  • nepretržitú krízovú linku,
  • psychologické poradenstvo,
  • krízovú intervenciu,
  • sociálne poradenstvo,
  • právne poradenstvo,
  • vzdelávanie pre klientky (rodičovské zručnosti, vedenie domácnosti),
  • sprevádzanie na súd alebo políciu.

Bezpečný ženský dom – Trenčín má takéto prianie

Mikrovlnka; plienky č. 4 a 5; flipchart + náhradné papiere; prstové farby; vybavenie do kuchynky - uzatvárateľné nádoby, sitká na cedenie, doska na krájanie, atď.; terapeutické karty - karty emócií, svet hodnôt, hlbina ženskej duše, človečina - sebaláska; kancelársky papier; dataprojektor; materiál na tvorivé dielne; plastelína; figúrky na pieskovú terapiu (terapeutické hračky) - gumové zvieratká, postavičky, domčeky, ploty, nábytok; ovocie na štedrovečenú večeru; voľnopredajné lieky pre deti a dospelých. Kočík pre dvojičky, rytmické drevené hudobné nástroje pre deti, kancelárske potreby.

Bezpečný ženský dom – Trenčín má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk