Transparentnosť

Transparentnosť

Projektu sa venujú ľudia bez nároku na honorár, vo svojom voľnom čase. Vznikol v roku 2016 ako nápad venovať radosť ťažko skúšaným mamičkám a deťom v čase Vianoc. Rozrástol sa na celoslovenský projekt, ktorý si želáme robiť dlhodobo. Našim zámerom je, aby bol projekt Venuj radosť maximálne transparentný. Preto sa zbieranie finančných prostriedkov organizuje formou registrovanej zbierky. Všetky darčeky a finančná podpora idú priamo do bezpečných ženských domov a krízových centier. Celý projekt zastrešuje registrované občianske združenie Právo na šancu a My.