Ďakujeme

Ďakujeme

Ďakujeme. Dar bude použitý výlučne na pomoc bezpečným ženským domom.