Bezpečný ženský dom KOTVA n.o. Trebišov

Bezpečný ženský dom KOTVA n.o. Trebišov

Trebišov

Bezpečný ženský dom KOTVA n.o. Trebišov KOTVA n.o. Trebišov Organizácia vznikla v roku 2006 a od roku 2008 prevádzkuje zariadenie núdzového bývania – bezpečný ženský dom. Našou cieľovou skupinou sú ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti. Veríme, že jedným zo základných ľudských práv každého z nás je život bez násilia. Naša práca je zároveň naším poslaním. Prioritou našej práce je bezpečie, ochrana a posilnenie žien. Ženám a ich deťom vytvárame bezpečné rodinné prostredie a poskytujeme komplexné sociálne poradenstvo. Podľa potrieb žien a ich detí zabezpečujeme psychologickú, právnu a inú odbornú pomoc. Organizujeme rôzne kultúrne, športové, výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity, pracovné terapie podľa záujmu a pod. Doposiaľ sme poskytli pomoc, podporu a bezpečné bývanie 113 ženám a ich 187 deťom.

Bezpečný ženský dom KOTVA n.o. Trebišov má takéto prianie

Zariadenie potrebuje kvôli bezpečnosti: kamerový systém na vonkajšie a vnútorné priestory zariadenia alebo hardisk 1,5 TB; USB kľúč 8GB (2 ks), kvalitný kávovar.

Bezpečný ženský dom KOTVA n.o. Trebišov má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk

  Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom

  Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom

  Nitra

  Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom Misiou a hlavným poslaním organizácie je napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu problematiky týraných, zneužívaných detí, obetí domáceho násilia v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd; poskytovanie všeobecne – prospešných služieb deťom a rodinám s deťmi v krízových životných situáciách.

  Základné poslanie 

  Základným poslaním neziskovej organizácie je:
  • poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom, obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia, rodinám a deťom v krízových životných situáciách
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd
  • výchova a vzdelávanie

  Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom má takéto prianie

  dataprojektor

  Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

  Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk

   Bezpečný ženský dom/Krízové stredisko DÚHA

   Bezpečný ženský dom/Krízové stredisko DÚHA

   Bratislava

   Krízové stredisko DÚHA – centrum pre deti a rodiny je prvokontaktné a preventívne zariadenie, ktoré vykonáva opatrenia sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Bezpečý ženský dom je miesto, ktoré poskytuje pomoc ženám a deťom, na ktorých je páchané násilie. Ženám  alebo matkám s deťmi, ktoré sú ohrozené násilím alebo oni a ich deti zažívajú násilie Bezpečný ženský dom poskytuje:

   • bezplatné ubytovanie
   • krízové poradenstvo
   • psychologické poradenstvo, diagnostiku a terapiu,
   • sociálne poradenstvo
   • základné právne poradenstvo
   • sociálnu asistenciu a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
    

   Bezpečný ženský dom/Krízové stredisko DÚHA má takéto prianie

   - 2x sada hrncov a nožov, panvice (pre krízové stredisko a aj bezpečný ženský dom) - 2 xkávovar Cremesso na malé kapsle - máme celú paletu čajových kapslí a kávovar sa nám pokazil. Všetko nám darovala predajňa Potten&Pannen (1 pre Krízové stredisko, 2 pre Bezpečný dom) - pre deti vstupenky do kina, divadla, Aquaparku Senec - vysávač - chladnička cca 120 l s výparníkom

   Bezpečný ženský dom/Krízové stredisko DÚHA má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

   Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk

    Centrum sociálnych služieb KA

    Centrum sociálnych služieb KA

    Centrum sociálnych služieb KA je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2011. Je registrovaným neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. – základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, opatrovateľskej služby, sprostredkovania osobnej asistencie, zariadenia núdzového bývania a denného stacionára.

    Centrum sociálnych služieb KA má takéto prianie

    Dataprojektor

    Centrum sociálnych služieb KA má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

    Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk

     Bezpečný ženský dom Centrum POKOJ

     Bezpečný ženský dom Centrum POKOJ

     Martin

     Občianske združenie BRIEŽDENIE v súčasnej dobe  je prevádzkovateľ Bezpečného ženského domu Centrum POKOJ. Od apríla 2016 sa tento dom stal dočasným domovom pre ženy, deti, ktoré žijú v neúnosných rodinných pomeroch a stali sa predmetom domáceho a rodovo podmieneného násilia. Zriadením Bezpečného ženského domu sa občianske združenie rozhodlo konkrétne prispieť k eliminácii  domáceho a rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách a deťoch Hlavným cieľom našej činnosti je prispieť k zvýšeniu efektívnosti pomoci ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie, informovanosti verejnosti o tejto téme, detabuizácii témy a zvýšeniu účinnosti prevencie v oblasti násilia v párových vzťahoch.

     Bezpečný ženský dom Centrum POKOJ má takéto prianie

     BRIEŽDENIE, o.z. dennodenne pomáha matkám a deťom zasiahnutým domácim a rodovo podmieneným násilim. Našim najväčším želaním je kvalitným kávovar, ktorým nám spríjemní prácu a dodá novú energiu

     Bezpečný ženský dom Centrum POKOJ má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

     Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk

      Zariadenie núdzového bývania Slniečko – Martin

      Zariadenie núdzového bývania Slniečko – Martin

      Martin

      Zariadenie núdzového bývania Slniečko zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie celoročnou pobytovou formou fyzickým osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Zariadenie poskytuje:

      • ubytovanie na určitý čas
      • sociálne poradenstvo
      • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
      • vytvárame podmienky na prípravu stravy
      • výdaj stravy alebo výdaj potravín
      • vykonávanie základnej osobnej hygieny
      • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
      • záujmovú činnosť

      Zariadenie núdzového bývania Slniečko – Martin má takéto prianie

      výbava do kuchyne (hrnce, dózy, misky a pod.), posteľná bielizeň

      Zariadenie núdzového bývania Slniečko – Martin má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

      Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk

       Bezpečný ženský dom – Trenčín

       Bezpečný ženský dom – Trenčín

       Bezpečný ženský dom - Trenčín

       LUNA n. o. je nezisková organizácia poskytujúca dočasný domov pre ženy a ich deti ohrozené domácim a rodovo podmieneným násilím v zariadení BŽD (Bezpečný ženský domov). Náš BŽD poskytuje:

       • pobytovú sociálnu službu,
       • nepretržitú krízovú linku,
       • psychologické poradenstvo,
       • krízovú intervenciu,
       • sociálne poradenstvo,
       • právne poradenstvo,
       • vzdelávanie pre klientky (rodičovské zručnosti, vedenie domácnosti),
       • sprevádzanie na súd alebo políciu.

       Bezpečný ženský dom – Trenčín má takéto prianie

       kriedy; náplne do bublifuko;, mikrovlnka; kuchynské náčinie; plechy; temperové farby (veľké balenia 0,5 l) - biela, žltá, červená, modrá; výkresy, ploché,okrúhle, vejárovité štetce dobrej kvality; papier na aquarel; vzdelávacie hry; človeče nehnevaj sa; magnetická tabuľa; voľné predajné lieky pre deti a dospelých; terapeutické karty Hlbina; prach na pranie; aviváž; olej do aromalampy; bylinné a ovocné čaje; vákuové vrecia na úschovu oblečenia; vanička, materiál na tvorivé dielne

       Bezpečný ženský dom – Trenčín má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

       Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk