Bezpečný ženský dom KOTVA n.o. Trebišov

Bezpečný ženský dom KOTVA n.o. Trebišov

Trebišov

Bezpečný ženský dom KOTVA n.o. Trebišov Našou cieľovou skupinou sú ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti. Veríme, že jedným zo základných ľudských práv každého z nás je život bez násilia. Naša práca je zároveň naším poslaním. Prioritou našej práce je bezpečie, ochrana a posilnenie žien. Ženám a ich deťom vytvárame bezpečné rodinné prostredie a poskytujeme komplexné sociálne poradenstvo. Podľa potrieb žien a ich detí zabezpečujeme psychologickú, právnu a inú odbornú pomoc. Organizujeme rôzne kultúrne, športové, výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity, pracovné terapie podľa záujmu a pod.

Bezpečný ženský dom KOTVA n.o. Trebišov má takéto prianie

Notebook(y) - potrebné k dištančnému vyučovaniu a všeobecnému vzdelávaniu detí a pre potreby mamičiek; hardisk 1,5 TB; USB kľúč 8GB (2 ks); kvalitný kávovar; väčšia trampolína pre deti na dvor; plastová šmýkalka pre deti do 3r.; Želaní vyplývajúcich z našich potrieb a nedostatkov je veľa, poteší nás však každá maličkosť. Našou cieľovou skupinou sú ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti. Veríme, že jedným zo základných ľudských práv každého z nás je život bez násilia. Naša práca je zároveň naším poslaním. Prioritou našej práce je bezpečie, ochrana a posilnenie žien. Ženám a ich deťom vytvárame bezpečné rodinné prostredie a poskytujeme komplexné sociálne poradenstvo. Podľa potrieb žien a ich detí zabezpečujeme psychologickú, právnu a inú odbornú pomoc. Organizujeme rôzne kultúrne, športové, výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity, pracovné terapie podľa záujmu a pod.

Bezpečný ženský dom KOTVA n.o. Trebišov má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk

  Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom

  Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom

  Nitra

  Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom Misiou a hlavným poslaním organizácie je napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu problematiky týraných, zneužívaných detí, obetí domáceho násilia v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd; poskytovanie všeobecne – prospešných služieb deťom a rodinám s deťmi v krízových životných situáciách.

  Základné poslanie 

  Základným poslaním neziskovej organizácie je:
  • poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom, obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia, rodinám a deťom v krízových životných situáciách
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd
  • výchova a vzdelávanie

  Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom má takéto prianie

  dataprojektor

  Centrum slniečko, n.o. – Bezpečný ženský dom má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

  Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk

   Bezpečný ženský dom/Krízové stredisko DÚHA

   Bezpečný ženský dom/Krízové stredisko DÚHA

   Bratislava

   Krízové stredisko DÚHA – centrum pre deti a rodiny je prvokontaktné a preventívne zariadenie, ktoré vykonáva opatrenia sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Bezpečý ženský dom je miesto, ktoré poskytuje pomoc ženám a deťom, na ktorých je páchané násilie. Ženám  alebo matkám s deťmi, ktoré sú ohrozené násilím alebo oni a ich deti zažívajú násilie Bezpečný ženský dom poskytuje:

   • bezplatné ubytovanie
   • krízové poradenstvo
   • psychologické poradenstvo, diagnostiku a terapiu,
   • sociálne poradenstvo
   • základné právne poradenstvo
   • sociálnu asistenciu a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
    

   Bezpečný ženský dom/Krízové stredisko DÚHA má takéto prianie

   monitor dychu pre novorodenca, vstupenky do kina a aquaparku, ponorný (tyčový) mixér

   Bezpečný ženský dom/Krízové stredisko DÚHA má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

   Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk

    Centrum sociálnych služieb KA

    Centrum sociálnych služieb KA

    Centrum sociálnych služieb KA je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2011. Je registrovaným neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. – základného a špecializovaného sociálneho poradenstva, opatrovateľskej služby, sprostredkovania osobnej asistencie, zariadenia núdzového bývania a denného stacionára.

    Centrum sociálnych služieb KA má takéto prianie

    Dataprojektor

    Centrum sociálnych služieb KA má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

    Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk

     Bezpečný ženský dom Centrum POKOJ

     Bezpečný ženský dom Centrum POKOJ

     Martin

     Občianske združenie BRIEŽDENIE v súčasnej dobe  je prevádzkovateľ Bezpečného ženského domu Centrum POKOJ. Od apríla 2016 sa tento dom stal dočasným domovom pre ženy, deti, ktoré žijú v neúnosných rodinných pomeroch a stali sa predmetom domáceho a rodovo podmieneného násilia. Zriadením Bezpečného ženského domu sa občianske združenie rozhodlo konkrétne prispieť k eliminácii  domáceho a rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách a deťoch Hlavným cieľom našej činnosti je prispieť k zvýšeniu efektívnosti pomoci ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie, informovanosti verejnosti o tejto téme, detabuizácii témy a zvýšeniu účinnosti prevencie v oblasti násilia v párových vzťahoch.

     Bezpečný ženský dom Centrum POKOJ má takéto prianie

     BRIEŽDENIE, o.z. dennodenne pomáha matkám a deťom zasiahnutým domácim a rodovo podmieneným násilim. Našim najväčším želaním je kvalitným kávovar, ktorým nám spríjemní prácu a dodá novú energiu

     Bezpečný ženský dom Centrum POKOJ má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

     Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk

      Zariadenie núdzového bývania Slniečko

      Zariadenie núdzového bývania Slniečko

      Martin

      Zariadenie núdzového bývania Slniečko zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie celoročnou pobytovou formou fyzickým osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Zariadenie poskytuje:

      • ubytovanie na určitý čas
      • sociálne poradenstvo
      • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
      • vytvárame podmienky na prípravu stravy
      • výdaj stravy alebo výdaj potravín
      • vykonávanie základnej osobnej hygieny
      • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
      • záujmovú činnosť

      Zariadenie núdzového bývania Slniečko má takéto prianie

      Vysávač, výbava do kuchyne (hrnce, dózy, misky a pod.), nový televízor so vstupom na usb

      Zariadenie núdzového bývania Slniečko má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

      Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk

       Bezpečný ženský dom – Trenčín

       Bezpečný ženský dom – Trenčín

       Bezpečný ženský dom - Trenčín

       LUNA n. o. je nezisková organizácia poskytujúca dočasný domov pre ženy a ich deti ohrozené domácim a rodovo podmieneným násilím v zariadení BŽD (Bezpečný ženský domov). Náš BŽD poskytuje:

       • pobytovú sociálnu službu,
       • nepretržitú krízovú linku,
       • psychologické poradenstvo,
       • krízovú intervenciu,
       • sociálne poradenstvo,
       • právne poradenstvo,
       • vzdelávanie pre klientky (rodičovské zručnosti, vedenie domácnosti),
       • sprevádzanie na súd alebo políciu.

       Bezpečný ženský dom – Trenčín má takéto prianie

       Mikrovlnka; plienky č. 4 a 5; flipchart + náhradné papiere; prstové farby; vybavenie do kuchynky - uzatvárateľné nádoby, sitká na cedenie, doska na krájanie, atď.; terapeutické karty - karty emócií, svet hodnôt, hlbina ženskej duše, človečina - sebaláska; kancelársky papier; dataprojektor; materiál na tvorivé dielne; plastelína; figúrky na pieskovú terapiu (terapeutické hračky) - gumové zvieratká, postavičky, domčeky, ploty, nábytok; ovocie na štedrovečenú večeru; voľnopredajné lieky pre deti a dospelých. Kočík pre dvojičky, rytmické drevené hudobné nástroje pre deti, kancelárske potreby.

       Bezpečný ženský dom – Trenčín má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

       Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk