Krízové stredisko a bezpečný ženský dom DÚHA – Bratislava

Krízové stredisko a bezpečný ženský dom DÚHA – Bratislava

Krízové stredisko a bezpečný ženský dom DÚHA - Bratislava

Občianske združenie DOMOV – DÚHA bolo založené s úmyslom pomáhať predovšetkým deťom a matkám s deťmi v krízovej situácii. Funkcie v orgánoch združenia ako aj členstvo sú čestné a dobrovoľné. Vznik združenia a následné zriadenie krízového strediska iniciovala Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF ako potrebu, ktorá vyplynula z práce v dištančnom poradenstve, v ambulantnom krízovom stredisku a sociálno – právnej poradni. Pracovníci linky neraz vystúpili z anonymity a priamo v teréne riešili krízovú situáciu detí a matiek s deťmi. Tak vznikla myšlienka zriadiť vlastné krízové stredisko, nakoľko kapacita už existujúcich zariadení často nestačila. Toto združenie zabezpečuje aj chod bezpečného ženského domu.

Krízové stredisko a bezpečný ženský dom DÚHA – Bratislava má takéto prianie

2 nové vysávače a jeden väčši televizor (nemusi byť nový) - rozširujú sa priestory o ďalšie 3 izby

Krízové stredisko a bezpečný ženský dom DÚHA – Bratislava má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk