Bezpečný ženský dom Trebišov

Bezpečný ženský dom Trebišov

Bezpečný ženský dom Trebišov

Chod bezpečného ženského domu rodinného typu ako zariadenie núdzového bývania zabezpečuje KOTVA n.o. Trebišov, nezisková organizácia. Táto organizácia poskytuje sociálne služby ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Ženám a ich deťom vytvára bezpečné rodinné prostredie, zabezpečuje odbornú pomoc, poskytuje sociálne poradenstvo, organizuje výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity, pracovné terapie a podobne.

Bezpečný ženský dom Trebišov má takéto prianie

kamerový systém s video vrátnikom, automatickú práčka pre mamičky, rádio s CD prehrávačom pre detičky k záujmovej činnosti a voľnočasovým aktivitám

Bezpečný ženský dom Trebišov má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk