Bezpečný ženský dom – Centrum pokoj – Martin

Bezpečný ženský dom – Centrum pokoj – Martin

Bezpečný ženský dom – Centrum pokoj - Martin

Chod bezpečného ženského domu – Centrum Pokoj  zabezpečuje občianske združenie BRIEŽDENIE, ktoré pôsobí ako nezisková a mimovládna organizácia od roku 2005 v oblasti sociálnej  pomoci ženám a deťom, ktoré potrebujú sociálnu pomoc a podporu alebo zažívajú násilie v rodinách. Hlavným cieľom činnosti združenia je prispieť k zvýšeniu efektívnosti pomoci ženám a deťom, ktoré zažívajú násilie, informovanosti verejnosti o tejto téme, detabuizácii témy a zvýšeniu účinnosti prevencie v oblasti násilia v párových vzťahoch.  

Bezpečný ženský dom – Centrum pokoj – Martin má takéto prianie

Laptop

Bezpečný ženský dom – Centrum pokoj – Martin má skromné prianie, ak viete pomôcť, vyplňte formulár a my sa Vám ozveme.

Ak chcete pomôcť iným spôsobom kontaktujte nás na: info@venujradost.sk